Arbeidsvoorwaarden Opdidakt

Alles wat je wilt weten over onze arbeidsvoorwaarden en ons functie- en salarishuis.

Wat hebben we voor jou geregeld?

Bij Opdidakt kennen we een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin alles voor jou als medewerker goed is geregeld. Graag nemen we je alvast mee in onze arbeidsvoorwaarden die je kunt verwachten wanneer je bij ons komt werken! 

Wanneer je bij Opdidakt komt werken, kies je voor een organisatie die kleine teams heeft om zo de focus te kunnen houden op waar we goed in zijn. De zorg voor de cliënt. Wij bieden kinderen en jongeren een frisse start in de samenleving.

Salarissen

Binnen Opdidakt hebben we een functiehuis waarin de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functies zijn beschreven. Daardoor is het helder wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Op basis van functiewaardering en marktonderzoek is een startsalaris per functie vastgesteld. Vervolgens zijn per functie vaste salarisstappen (treden) vastgesteld. 

Per functie geldt er dus een salarisschaal. Je wordt op basis van een arbeidsduur van 40 uur per week ingeschaald in de voor jou geldende salarisschaal. Je feitelijke salaris is gebaseerd op de met jou afgesproken arbeidsduur. Een salarisschaal bestaat uit treden, waarbij een trede gelijk staat aan 1 jaar relevante werkervaring. 

Op basis van relevante werkervaring word je ingeschaald in de voor jouw functie geldende salarisschaal.

Je krijgt bij Opdidakt ieder jaar op 1 januari een periodieke verhoging. Treed je in dienst vóór 1 juli, dan krijg je de periodieke verhoging per 1 januari van het eerstvolgende jaar. Treed je in dienst op of na 1 juli, dan krijg je de periodieke verhoging per 1 januari één jaar na het eerstvolgende jaar. 

Van € 2.450,- tot maximaal € 3.750,- bruto op basis van 40 uur per week.

Van € 2.976,- tot maximaal € 4.541,- bruto op basis van 40 uur per week.

Van € 4.252,- tot maximaal € 6.430,- bruto op basis van 40 uur per week.

Jouw contract

Je krijgt bij indiensttreding bij Opdidakt standaard een eerste contract voor de duur van 12 maanden met één maand proeftijd. Het kan voorkomen dat er na deze 12 maanden er nog een tijdelijke verlenging volgt voor de duur van één jaar en daarna een vast contract. Maar de mogelijkheid bestaat ook om, bij goed functioneren, na het eerste jaar direct een contract voor onbepaalde tijd aangeboden te krijgen. Ons streven is uiteindelijk namelijk altijd jou als medewerker bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfseconomische omstandigheden voor onbepaalde tijd aan ons te binden.

Vakantiedagen

Gedurende het jaar spaar je maandelijks 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt jaarlijks met de salarisbetaling van de maand mei uitgekeerd. 

Per jaar ontvang je 25 vakantiedagen op basis van een 40urige werkweek. Dit wordt naar rato berekend bij minder uren. 

Reizen

Je ontvangt een reiskostenvergoeding van netto €0,33 per km. Hetzelfde tarief ontvang je ook bij het reizen naar de scholen, de zogenoemde dienstreizen. Dus deze vergoeding geldt zowel voor woon-werkverkeer als dienstreizen. Daarnaast kun je gebruik maken van ons fietsplan, waardoor je fiscaal voordelig een nieuwe fiets kunt aanschaffen!

Ontwikkelbudget

Wij vinden het belangrijk dat onze zorgprofessionals beschikken over moderne methoden en technieken en zichzelf blijven ontwikkelen. Opdidakt organiseert per kwartaal 2 opleidingsdagen als kick off van je dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast organiseren we jaarlijks twee geaccrediteerde opleidingsdagen in het kader van de SKJ (her)registratie. 

Bij Opdidakt ontvang je ook een persoonlijk ontwikkelbudget dat je jaarlijks naar eigen inzicht mag besteden. 

Als behandelaar ontvang je hiervoor een budget van € 550,- per jaar bij een 40-urige werkweek. Dit wordt naar rato berekend.

Als regiebehandelaar ontvang je hiervoor een budget van € 650,- per jaar bij een 40-urige werkweek en ontvang je ten behoeve van je accreditatie één studiedag per jaar.

Pensioen

Jouw pensioen is goed geregeld. Hier ontvang je meer informatie van tijdens je indienstreding.