Arbeidsvoorwaarden Opdidakt

Alles wat je wilt weten over onze arbeidsvoorwaarden en ons functie- en salarishuis.

Wat hebben we voor jou geregeld?

Bij Opdidakt kennen we een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin alles voor jou als medewerker goed is geregeld. Graag nemen we je alvast mee in onze arbeidsvoorwaarden die je kunt verwachten wanneer je bij ons komt werken! 

Wanneer je bij Opdidakt komt werken, kies je voor een organisatie die kleine teams heeft om zo de focus te kunnen houden op waar we goed in zijn. De zorg voor de cliënt. Wij bieden kinderen en jongeren een frisse start in de samenleving.

Salarissen

Wanneer je bij ons komt werken dan valt jouw functie in een salarisschaal. Je wordt op basis van een arbeidsduur van 40 uur per week ingeschaald in de voor jou geldende salarisschaal. Je feitelijke salaris is gebaseerd op de met jou afgesproken arbeidsduur. In onderstaande tabel vind je het minimum en het maximum bruto maandsalaris dat hoort bij jouw functie. Jouw salaris wordt bepaald door de ervaring die je meeneemt. Je salaris kan groeien binnen de salarisschaal die voor jou geldt. Dit kan door middel van de jaarlijkse inflatie, mits de bedrijfsresultaten dit toelaten of door een jaarlijkse verhoging bij een goede beoordeling. Deze stijging kan maximaal 5% zijn, inclusief de inflatie.

Van € 2450,- tot maximaal € 3750,-

Van € 2550,- tot maximaal € 3750,-

Van € 3300,- tot maximaal € 5000,-

Van € 3750,- tot maximaal € 5800,-

Jouw contract

Je krijgt bij indiensttreding bij Opdidakt standaard een eerste contract voor de duur van 7 maanden met één maand proeftijd. Voor de meeste functies geldt dat na deze 7 maanden er nog een tijdelijke verlenging volgt voor de duur van één jaar en daarna een vast contract. Ons streven is uiteindelijk namelijk altijd jou als medewerker bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfseconomische omstandigheden voor onbepaalde tijd aan ons te binden. 

Vakantiedagen

Gedurende het jaar spaar je maandelijks 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt jaarlijks met de salarisbetaling van de maand mei uitgekeerd. 

Per jaar ontvang je 25 vakantiedagen op basis van een 40urige werkweek. Dit wordt naar rato berekend bij minder uren. 

Reizen

Je ontvangt een reiskostenvergoeding van €0,19 per km. Hetzelfde tarief ontvang je ook bij het reizen naar de scholen, de zogenoemde dienstreizen. Daarnaast kun je gebruik maken van ons fietsplan, waardoor je fiscaal voordelig een nieuwe fiets kunt aanschaffen!

Ontwikkelbudget

Wij vinden het belangrijk dat onze zorgprofessionals beschikken over moderne methoden en technieken en zichzelf blijven ontwikkelen. Opdidakt organiseert per kwartaal 2 opleidingsdagen als kick off van je dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast organiseren we jaarlijks twee geaccrediteerde opleidingsdagen in het kader van de SKJ (her)registratie. 

Bij Opdidakt ontvang je ook een persoonlijk ontwikkelbudget dat je jaarlijks naar eigen inzicht mag besteden. 

Als behandelaar ontvang je hiervoor een budget van € 550,- per jaar bij een 40-urige werkweek. Dit wordt naar rato berekend.

Als regiebehandelaar ontvang je hiervoor een budget van € 650,- per jaar bij een 40-urige werkweek en ontvang je ten behoeve van je accreditatie één studiedag per jaar.

Pensioen

Jouw pensioen is goed geregeld. Hier ontvang je meer informatie van tijdens je indienstreding.