Janine Lukkenaar

Dramatherapeut bij Mentaal Beter Jong

Ik ben 14 jaar geleden begonnen bij Opdidakt, toen het nog een kleine organisatie met ongeveer 15 medewerkers was. Opdidakt is flink gegroeid en veranderd en ik heb natuurlijk zelf ook niet stil gestaan. Inmiddels ben ik werkzaam als dramatherapeut bij Mentaal Beter Jong in Ede.

Mijn verhaal

Ik ben dus 14 jaar geleden begonnen bij Opdidakt met het geven van dramatherapie. Door het gebruik van creatieve werkvormen en spel, werk ik met kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en doelen. Ik heb veel passie voor mijn werk. Het is erg mooi om kinderen te zien opbloeien. De dankbaarheid van ouders is vaak groot als hun kind weer lekker in zijn of haar vel zit en het gezin beter om kan gaan met problemen. Het is echt een super leuk vak en ik denk geregeld met een grote glimlach terug aan wat ik heb meegemaakt.

Naast het geven van behandeling aan kinderen, oudergesprekken, schoolgesprekken en trainingen, vind ik het leuk om mee te denken met de organisatie. Bijvoorbeeld hoe we vaktherapie meer bekendheid kunnen geven en verder kunnen ontwikkelen, binnen en buiten de organisatie. Het is fijn dat hier ook ruimte voor is. Dat maakt mijn werk heel gevarieerd en uitdagend.

Opdidakt en Mentaal Beter Jong horen bij dezelfde organisatie en ik werk inmiddels voor Mentaal Beter Jong. Ik werk in een super leuk team met veel orthopedagogen en psychologen, waar we veel samenwerken en van elkaar leren. Er is een grote betrokkenheid naar elkaar en ook veel plezier.