Suzanne Linssen

Psycholoog bij Mentaal Beter

Mijn naam is Suzanne Linssen en ik werk sinds 2021 als Psycholoog bij Mentaal Beter. Wat mijn functie bijzonder maakt? Ik werk voor Mentaal Beter online wat betekent dat ik mijn werk vanuit huis doe en cliënten online begeleidt en behandel. Zelf was ik redelijk sceptisch over online behandelen, maar ik merk nu de voordelen.

Mijn verhaal

Voorheen vond ik de behandelgesprekken het leukst aan mijn werk. Het idee dat ik iemand een paar stappen de goede richting op kon helpen. Nu is het vooral de combinatie. Tijdens de behandelgesprekken vind ik het uitdagend om te puzzelen zodat iemand in beweging komt en zelf iets kan doen met de klachten. Daartegenover staat de ruimte die ik krijg bij Mentaal Beter om iets te doen met mijn eigen ideeën. Zo draag ik bij aan het door ontwikkelen en verbeteren van ons (online) zorgaanbod. Ik heb bijvoorbeeld de rol kwaliteit waarin we inhoudelijk kijken hoe we in de hele lijn van aanmelding tot afronding van behandeling de zaken kwalitatief kunnen verbeteren!

Binnenkort start ik met het geven van online groepsbehandelingen. Dat is met 6 cliënten in een groep en is erg bijzonder omdat cliënten veel van elkaar kunnen leren. Cliënten herkennen zichzelf in een ander en bieden elkaar troost. We doen gezamenlijke en interactieve oefeningen die hiermee helpen. Dit opstarten, gecombineerd met de behandelgesprekken, intakegesprekken, onderzoek en triage gesprekken, maakt mijn werkdagen gevarieerd. Voor mij geeft thuiswerken en het online behandelen een goede werk-privé balans. Ik heb goed nagedacht over mijn werkdagen. Ik werk 3 dagen per week, 9 uur per dag. Op alle apparaten heb ik alle meldingen met geluid uitstaan. Ook heb ik een aparte werkkamer wat prettig werkt.

Juist nu ik vanuit huis werk merk ik dat ik makkelijker en bewust de verbinding met een collega maak. Ik stuur even snel een mail of ga videobellen. Wij werken met Zaurus, een chatsysteem waarin we elkaar gemakkelijk kunnen bereiken. Ik werk als basispsycholoog dus ik heb 1 keer per week een MDO met mijn collega’s en werkbegeleiding met mijn regiebehandelaar. Er zijn dus meerdere momenten waarop we (online) samenkomen.

Bij Mentaal Beter werken we zelf organiserend. Als teams maken we zelf besluiten op de werkvloer. Het betekent ook dat medewerkers gestimuleerd worden om met ideeën en initiatieven te komen. zowel op inhoudelijk als op ander gebied: een idee bedacht op de werkvloer is per definitie een idee met draagvlak en een oplossing voor een probleem wat op dat moment bestaat of een kans om met het team verder te ontwikkelen. Welk idee ik nog heb om onze (online)zorg te verbeteren? Ik zie mogelijkheden in een aantal standaard vragen tijdens een intakegesprek. We kunnen de vrijheid van zelf organiserend werken en eigen inbreng combineren met een solide basis.