Holacracy

Sinds een aantal jaar werkt onze groep volgens de Holacracy-methode. Holacracy is een besturingsmodel voor organisaties waar afstand wordt genomen van traditioneel top-downmanagement en waar de verantwoordelijkheden worden verdeeld over alle medewerkers in de organisatie.

Over Holacracy

Het uitgangspunt is dat de organisatie door de dynamische en transparante structuur in staat is om bij te sturen waar nodig en snel in te kunnen spelen op veranderingen. Door effectieve overleggen is er veel ruimte voor eigen initiatief en worden spanningen en problemen snel en doelgericht aangepakt om ontwikkeling mogelijk te maken. 

Mental Care Group en Holacracy

Onze teams werken zelforganiserend. Al het werk is in rollen en verantwoordelijkheden verdeeld en de teams nemen zelf besluiten op de werkvloer. De backoffice en de frontoffice op het hoofdkantoor in Hilversum bieden ondersteuning aan de teams op allerlei gebieden. Van financiën tot planbureau, en van P&O tot marketing. Zelforganisatie betekent ook dat we onze medewerkers stimuleren met ideeën te komen en initiatieven van harte toejuichen, zowel op inhoudelijk als op ander gebied, een idee bedacht op de werkvloer is per definitie een idee met draagvlak en een oplossing voor een probleem wat op dat moment bestaat of een kans het team verder te ontwikkelen.

Organisatiestructuur in het kort

Om het simpel uit te leggen is de organisatie ingedeeld in allemaal cirkels. Iedere cirkel heeft een hoofdonderwerp waar allerlei verantwoordelijkheden onder vallen. Deze noemen we binnen de organisatie ook wel rollen. Iedere medewerker vervult een of meerdere unieke rol(len) waarin duidelijke gedefinieerde verantwoordelijkheden in beschreven staan.  Alle cirkels vormen bij elkaar weer één grote cirkel: de organisatie Mentaal Beter. Op deze manier zijn verantwoordelijkheden duidelijk in kaart gebracht en kan er op een vestiging snel geschakeld worden wanneer er iets moet worden opgelost. Je weet snel bij wie je terecht kunt en hebt niet te maken met een traditionele top-down hiërarchie. 

Hieronder is de structuur versimpeld uitgebeeld met de organisatie Mentaal Beter als voorbeeld. Zo bestaat de ‘cirkel’ Mentaal Beter uit allerlei kleinere cirkels, zoals de cirkel ‘Vestiging Rotterdam’. Hier vallen allerlei rollen en verantwoordelijkheden onder zoals bijvoorbeeld de rol Regiebehandelaar. 

Holacracy Mentaal Beter

Mentaal Beter

Vestiging Den Haag

Holacracy Mentaal Beter

Regiebehandelaar

Onze teams

Onze teams op de vestigingen bestaan gemiddeld uit 12 medewerkers, aangezien we zelforganiserend zijn proberen we deze te splitsen wanneer teams te groot worden. In ieder team hebben we een psychiater en een klinisch psycholoog. Aangevuld met gz-psychologen en basispsychologen. Binnen de cirkel waarin de medewerkers werken kunnen ze voor diverse rollen verantwoordelijk zijn, zoals triagist, facilitaire zaken, bedrijfsvoering, opleidingscoördinator en nog vele andere rollen.

De kernwaarden van Mentaal Beter zijn Persoonlijk, Duidelijk, Doelgericht en Samenwerken. Dit zie je terug in onze behandelingen, maar ook in de samenwerking onderling. In de teams heerst een open sfeer, waarbij makkelijk bij elkaar binnen wordt gelopen en gezamenlijk geluncht wordt. Ook de lijntjes met de backoffice en frontoffice zijn kort, zo zijn zij regelmatig op de vestiging aanwezig.

Wat maakt Mentaal Beter anders dan traditionele ggz instellingen? Naast dat de organisatiestructuur ‘plat’ en zelfsturend is, weet Mentaal Beter ook de bedrijfsvoering en de inhoud aan elkaar te verbinden. Zo werken we iedere dag hard om inhoudelijk excellente zorg aan te bieden, waarbij we ook aan de vereisten van de verzekeraar voldoen en zorgen voor een financieel gezond bedrijf.